داوری موضوع تکرار . مرداد 91

داوری موضوع تکرار . مرداد 91

داوری موضوع مرداد ماه 91 با عنوان تکرار به انجام رسید

چهار عکس برتر و برگزیده این دوره

اجتماع Persona ریسه های نت حال و محال

و همچنین عکس اول این مسابقه

بدون عنوان

عکس برتر اثر    نیما حاجی رسولیها
کاربر مهمان