درخشش کلوپ عکس در عکس رنگی سال آمریکا align=کلوپ عکس ایران با 23 اثر از 17 هنرمند و کسب مدال عکس خبری در جشنواره  "عکس رنگی سال آمریکا"

موفقیت کلوپ عکس ایران در سال گذشته

راهیابی7 اثر به جشنواره "عکس رنگی سال آمریکا"

 

عکس از آرش حمیدی

alt
عکس از حمیدرضا بازرگانی

alt
عکس از فرید ثانی

alt
عکس از هانا کامکار

alt
عکس از هادی دهقانپور

alt
عکس از رضا میلانی

alt
عکس از وحید قاسمی زرنوشه

 

 

کلوپ عکس ایران با 23 اثر از 17 هنرمند

آرش حمیدی - دو اثر
ابوالقاسم قاسمی - یک اثر
احد دلال علیپور - دو اثر
سیامک جعفری - دو اثر
فرید ثانی - چهار اثر
حسن قاعدی - یک اثر و مدال ویژه عکس خبری
حسین فاطمی - دو اثر
حمیدرضا بازرگانی - یک اثر
کیارنگ علایی - یک اثر
محمد توکلی - یک اثر
مصطفی امینی - یک اثر
رضا میلانی - یک اثر
وحید قاسمی زرنوشه - یک اثر
هانا کامکار - یک اثر
هادی دهقانپور - دو اثر

در این جشنواره کلوپ عکس ایران با کسب 316 امتیاز از 23 عکس رتبه دوازدهم  مسابقه را کسب کرد.

مسابقه عکس رنگی سال آمریکا هر ساله توسط کلوپ عکس لیین در ماساچوست میزبان آثار هنرمندان عکاس از سراسر جهان می باشد