محققان می‌گویند در تلاش برای ساخت یک دوربین فیلمبرداری سریع هستند که می‌تواند فرایندهای درون اتم‌ها و مولکول‌ها را ثبت کند به گزارش مهر، دانشمندان شورای تجهیزات علوم و فناوری انگلیس می‌گویند در تلاش برای ساخت این دوربین پرتو ایکس هستند که می‌تواند کوتاه‌ترین پالس‌هایی که تا کنون ساخته شده‌اند را بسازد. محققان می‌گویند هدف آنها این است که بتوانند پالس‌های لیرزی پرتو ایکس کوتاه‌تر از یک آتوثاینه، یک میلیون‌ام یک میلیون‌ام یک میلیون‌ام ثانیه را تولید کنند. بهترین پالس‌های لیزری پرتو ایکسی که تا کنون تولید شده است 67 آتوثانیه بوده است. چنین پالس‌هایی می‌تواند برای رصد و تاثیر فرایندهای درون مولکول‌ها، اتم‌ها و هسته‌ها که اندازه بسیار اندک و مقیاس زمانی سریع‌تر روی می‌دهند، بسیار مهم باشد. دانشمندان در نهایت امیدوارند بتوانند فیلم ضبط شده‌ای در سطح اتمی تهیه کنند. در حال حاضر فناوری‌های کنونی فقط قادر است یک تصویر ثابت تکی از الکترون‌های درون اتم‌ها بگیرند. با این حال محققان یادآور شدند که دستیابی به زمان یک آتوثانیه کار ساده‌ای نیست. تصور چنین مقیاس زمانی کوتاهی، دشوار است. برای تصور این مدت زمانی کوتاه می‌توان گفت یک آتوثاینه در مقابل یک ثانیه، در واقع معادل یک ثانیه در برابر 30 میلیارد سال و یا دو برابر سن کائنات است.