برگزاری این کلاسهای خصوصی به منظور ارتقاء سطح کیفی هنرجویان در درک زبان مفهومی عکسها و توانایی برای تولید آنها تدوین شده است. اولویت ورود به این کلاسها با کسانی خواهد بود که قرار است عکاسی را بعنوان یک مؤلفه فکری پذیرا باشند و به امکانات آن در جهت دستیابی به بیان شخصی توجه نمایند.
لذا میل باطنی ما در این آموزه ها ایجاد بستر برای افرادی است که بخواهند در آینده بعنوان عکاس مؤلف، جایگاه حرفه ای پیدا کنند، حتی اگر انگشت شمار باشند.

 

picu-rastani

این کلاسها خصوصی بوده و در شش جلسه 2 ساعته در طول یک ماه و نیم به پایان می رسد در دوره های نخست سه واحد درسی عکاسی پایه در موقعیت، مبانی ساختار بصری عکس و مجموعه عکس تدریس می شود و در دوره های آتی کلاسهای طراحی عکاسانه، پروژه عکس و پرتره مفهومی برگزار خواهد شد.
ثبت نام افراد با تعیین وقت قبلی و مصاحبة حضوری انجام می پذیرد.
«عکاسی پایه در موقعیت»

این کلاسها بر اساس نیاز کاربردی هنرجو و قرارگرفتن در موقعیت صحنة عکسبرداری تنظیم شده است. در این دوره رویکرد کلیه تکالیف و آموزه ها میل شایانی به درک درست از یک رشته مهارتهای تکنیکی و نتایج کاربردی آنها برای تسلط بر دوربین و تولید تصاویر دارد.

عکاسی پایه در موقعیت، مبانی ساختار بصری عکس، مجموعه عکس برای ثبت نام در این کلاسها و اطلاع از زمان تشکیل آنها می توانید با شماره تلفن 09102260915 تماس حاصل فرمایید.

پیش نیاز: بررسی portfolio

ـ عکسها چه چیزی را به ما نشان می دهند؟
ـ تجربة دیدن در عکسها
ـ امتیازات و محدودیتها
ـ مروری بر رفتارشناسی نور در عکسها و فضای پیرامون
ـ تصاویر در دوربینها چگونه ثبت و کنترل می شوند
رئوس مطالب:

ـ عکاسی در موقعیت های کم نور و فضای داخلی
ـ عکاسی موضوعات متحرک و موقعیت های اکشن
ـ عکاسی طبیعت و بهره مندی از نور طبیعی
ـ عکاسی در شب
ـ عکاسی اشیاء و جزئیات
ـ پروژه عملی

 

مبانی ساختار بصری عکس

در این واحد درسی کلیه عناصر و نیروهای بصری که در قوام یک عکس مؤثرند مورد توجه واقع می شوند. در طرح این مبانی ما می آموزیم، تناسبات، زوایا، فواصل، شکلها و رنگها چگونه می توانند در یک نمود عکاسانه به مفهومی هدفمند تبدیل شوند. آنالیز فضای واقعی از منظر بصری چگونه در عکسها قابل مطالعه است؟ عکسها تحت چه قواعدی اطلاعات بصری ما را تأمین می کنند و بر روح و روان ما اثرمی گذارند؟ مرور و مطالعه نقش این قواعد تأکید اصلی ما در آموزه های این واحد درسی است.

 

 

رئوس مطالب :

ـ واژه شناسی کلمات در الفبای خوانش عکس ها
ـ بررسی عناصر بصری در شکل دهی زبان تصویری
ـ آشنایی با منابع کنترل و تصمیمات در سازماندهی بصری
ـ تأثیر کارکرد تکنیکها و ابزار بر کمپوزیسیون
ـ بررسی خوانش یک پروژه عکاسانه از منظر بصری

 

مجموعه عکس

کلاس مجموعه عکس بر مبنای تشویق و هدایت هنرجو برای ورود به عرصه پرتلاش «مدیریت نگاه عکاسانه» در مقام یک عکاس اندیشه ورز و تأثیرگذار طراحی شده است.
مجموعه عکسها تلاش دارند اهداف، ایده ها و مطالعات ما را در خصوص یک مفهوم اجتماعی و یا یک رویداد عینی تفسیر کنند.
این تفسیر به مدد پیوستگی و ارتباط تصاویر با یکدیگر و نیز بیانیه عکاس در آن خصوص شکل می گیرد ما در  مجموعه عکس ها نیازمند درک درست از نشانه شناسی عناصر عکس و تدوین ماهرانه و مفهومی پلانهای یک رویداد می باشیم.

 

رئوس مطالب :

ـ آشنائی با زبان عکس ها در القاء ایده عکاس
ـ چگونگی توسعه و درک جوانب یک موضوع عکاسانه
ـ رفتارشناسی قواعد موجود در مجموعه عکس ها
ـ آشنایی با ادبیات نوشتاری متن ها در مجموعه عکس ها
ـ مرور و تحلیل چند مجموعه عکس متفاوت و تأثیرگذار