photography museum مدیر دفتر تسهیل‌گری منطقه‌ تاریخی فرهنگی شهرداری شیراز گفت: با حمایت این دفتر اولین موزه‌ عکاسی جنوب کشور در محله‌ سنگ سیاه (از محله‌های قدیمی شیراز) راه‌اندازی می‌شود. مجتبی‌ گواهی وظیفه‌ ذاتی این دفتر را کمک به گروه‌ها، سرمایه‌گذاران و مشاغل مختلف برای فعالیت در بافت تاریخی فرهنگی شیراز دانست و تصریح کرد: تبدیل شیراز به قطب توریستی، گردشگری و تاریخی منطقه یک نقطه‌ آرمانی است. وی بافت تاریخی شهر شیراز را میراثی گران‌بها توصیف و تاکید کرد: می‌توان با استفاده‌ مطلوب از این ظرفیت و با استفاده از تجارب دیگر کشورها، بستری برای شکوفایی اقتصاد و رونق فرهنگی فراهم کرد. به‌گفته این کارشناس، احیای سنت‌های تاثیرگذار شیرازی‌ها و ایرانیان می‌تواند همراه به احیای بافت تاریخی فرهنگی دنبال شود، راه‌اندازی اولین موزه عکاسی فارس را گامی مثبت درجهت یادآوری سبقه‌ تاریخی این هنر و صنعت دانست. این موزه با استفاده از مجموعه‌ نفیس و ارزشمند محمدمهدی شبان‌سروستانی، عضو دائم فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی راه‌اندازی خواهد شد.