یلدا معیری عکاس مطبوعاتی وبسایت خود را راه اندازی کرد.   picu.ir     این سایت در حال حاضر به زبان انگلیسی و با بخشهای مختلفی چون مجموعه‌ها، ویدئو، صفحه تماس و اطلاعاتی درباره عکاس منتشر شده است. بخش مجموعه‌های سایت معیری در ابتدای راه‌اندازی این سایت شامل ۴ مجموعه عکس از ایران، سومالی و گرجستان است. یلدا معیری عکاسی را در ۱۹ سالگی با پوشش جنگ افغانستان آغاز نمود و در ۲۱ سالگی جنگ آمریکا در عراق را عکاسی کرده است. معیری سابقه عکاسی از وقایع و اتفاقات در افغانستان، پاکستان، لبنان، عراق، گرجستان، اندونزی و سومالی را در کارنامه خود دارد و عکسهایش در بسیاری نشریات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده است. آدرس سایت یلدا معیری