دبیرخانه  اولین جشنواره فیلم و عکس «طهران، کاشی نو»  اسامی راه یافتگان به این جشنواره را به شرح زیر اعلام کرد. نادر رضائیان با ۲عکس، میترا کریمی، امیر مددی، مهران مافی بردبار، آرش اکبری سنه، فرزانه شکری، قاسم فتحی، غزل اعرابی با ۳عکس، عاطفه ارانی، سحر ارجمندی با ۲عکس، مجید جعفری، امیر پورمند، منصوره معتمدی، مریم واحدی، سینا بدر با ۲عکس، حامد سوداچی، نسیم جعفری، عادل گودرزی، اصغر عاصم کفاش، احسان اعوانی با ۲عکس، سعید هادی‌پور با ۲عکس، سروش جوادیان، مهران مرادی، پیمان ملکی مقدم با ۴عکس، علیرضا رحمان طلب، اعظم داداشی با ۲عکس، مرجان اخلاصی، طناز امین، علیرضا عطاریانی با ۲عکس، شیدرخ عباس نژاد، ابراهیم سیسان، زینب مهدوی، محسن آقازاده، علی لامعی، مهدی می‌راشرفی، بهمن سلطان احمدی، کیانوش محبیان، محسن رضایی با ۳عکس، نیما رعدپارسی، فاطمه باقری، مهری جابری، جاوید تفضلی با ۲عکس، فرشته حدادپور، سارا قاموس مقدم، مجتبی حیدری با ۲عکس، عباس حاجی محمدی، اشرف سادات طباطبایی نسب، ابوالفضل سلمانزاده با ۳عکس، الهام شکرالهی، ماهانا نورمحمدی، سروش آریا، مازیار اسدی، شایان جوان، مجید آزاد، حجت سپهوند، آذین حقیقی با ۲عکس، وهاب الدین محمدی داوری بخش عکس اولین جشنواره فیلم و عکس «طهران، کاشی نو» یکشنبه ۱۷ دی ۹۱ با حضور افشین شاهرودی، محمدمهدی رحیمیان و حسن غفاری برگزار شد و ۷۶ اثر از ۵۷ عکاس به نمایشگاه راه یافت.