با پایان جلسه داوری آثار ارسالی به سومین جشنواره‌ی سراسری عکس ایران‌شناسی توسط کاظم بایرام، افشین بختیار و فرهاد ورهرام دبیرخانه‌ی این جشنواره ضمن سپاسگزاری از تمام عکاسان شرکت‌کننده، اسامی راه‌یافتگان به سومین دوره‌ی جشنواره را به این شرح اعلام کرد:
شیخ ویسی مسعود، بشارتی اصغر، ثانی فرید، غفاری حسن، حسن‌زاده علی، اسدی علی، رحمانی علیرضا، بردبار پیمان، محسنی مجتبی، آقائی محمدرضا (امید)، نیکوبذل­ راد انسیه، حصاری سیروس، مرزی‌زاده داود، بازماندگان قشم احمد، مددی حیدری امیرحسین، اسکرووالا علی اکبر، حیدرپور حسین، طلوع عزتی مرتضی، آذریان افشین، کریمی آرش، سعیدی‌نژاد فرهاد، بلوچی روح اله، مطلق حق نگهدار عباس، علیزاده امید، مینابیان امیر، تهوری حسین، حصاری ابراهیم، بالف رشاد، نجیب محمد علی، نیک خو ابراهیم، ‌وحدانی منصور، قاسمی‌نژاد محمدرضا، ‌میرطبائی سید حمیدرضا، شجاعی پارسا پرویز، نژادزاده هنگامی عبدالله، بارگاهی حمیدرضا، اسلامی مهدی، علیرضائی عبدالغفار، عوفی فریدون، ‌ربانی‌ها مهناز، ‌صباغ اعظم، ‌عباسی مسلم