راه یافتگان به نمایشگاه عکس سرزمین پارسی

راه یافتگان به نمایشگاه عکس سرزمین پارسی

راه یافتگان به نمایشگاه عکس سرزمین پارسی پس از داوری و انتخاب آثار برتر مشخص شدند.

521 عکس از 59 عکاس به دبیرخانه ارسال شده بود که از این تعداد 50 عکس از 19 عکاس به انتخاب هیئت داوران به اولین نمایشگاه عکس سرزمین پارسی راه یافته است.

اسامی راه یافتگان به شرح ذیل می باشد.

ابراهیم نیک خو، اسماعیل نصر الهی، امین رحمانی، آرش کریمی، بابک احسانی، حیدر کردونی، روح اله مهدوی، سهراب نیازی، فاطمه سادات هانی طبایی، محمد شاهی پودینه، محمد حسین ملک زاده، محمدرضا دهقان پور، مژگان آیینی، میثم امانی، ناصر حسامی، هادی دهقانپور، هادی عسگری، محمدرضا بهارناز، محمد قدمعلی.

لازم به ذکر است این نمایشگاه به صورت گردشی در استانهای کشور برپا می شود . اولین میزبان نمایشگاه عکس سرزمین پارسی  نگارخانه حوزه هنری قزوین خواهد بود.

این نمایشگاه در تاریخ 23 مهرماه برگزار می شود و با کارگاه های مختلف عکاسی همراه است.

کاربر مهمان