داوری بخش ویرایش تصویر آثار راه یافته به بخش مسابقه پنجمین جشنواره ملی عکس مشهد توسط دکتر اکبر عالمی انجام پذیرفت. داور این بخش با توجه به استفاده صحیح و کاربردی از ویژگی‌های نرم افزاری و محدوده گسترده فیلترهای اپتیکی و نرم افزاری در جهت ایجاد فضا سازی و کمک به پیام عکس و همچنین کنترل‌های فنی صحیح در اکسپوز مناسب و کاستن خطاهای لنز در ثبت عکس، در ‌‌‌نهایت دوازده اثر را به عنوان نامزدهای دریافت جایزه بهترین ویرایش تصویری به شرح ذیل اعلام کرد.     عکاسان نامبرده لازم است جهت بررسی نهایی و کامل‌تر، فایل خام اثر نامزد شده را که در تصویر زیر قابل رویت است، حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۱ به نشانی مشهد، کوهسنگی، انتهای شهید بهشتی، خانه هنرمندان شهرداری مشهد، دبیرخانه پنجمین جشنواره ملی عکس مشهدارسال کننند. اسامی نامزدهای دریافت جایزه بهترین ویرایش تصویری به شرح ذیل است: امین‌زاده رسول از مشهد، بازدار محمود از مشهد، تراکمه‌زاده سیامک از اصفهان، حسینیان سید علی از مشهد، رضایی محمد علی از مشهد، سریری امید از مشهد، شمس آذران جلال از تبریز، صالحیان محمد صالح از یزد، صامتی اصغر از اصفهان، فراهانی میلاد از تهران، قنبری فرد احسان از شیراز، معینی امین نعمت ا… از سبزوار