رنگها

رنگها
ساختارشکنی در اجرای عکس عالی بود و عکاس بسیار با هوشمندی رنگ را به تصویر کشیده است . مینیمال و زیبا
کاربر مهمان