روزهای بی سرپرست نمایشگاه انفرادی معصومه قنبرپور

روزهای بی سرپرست نمایشگاه انفرادی معصومه قنبرپور

نمایشگاه " روزهای بی سرپرست" دومین نمایشگاه انفرادی معصومه قنبرپور است که جمعه یکم مهرماه در نگارخانۀ میرمیران خانۀ هنرمندان ایران افتتاح می شود.

در این نمایشگاه 21 عکس مفهومی که اغلب فتومونتاژ هستند، در اندازۀ 50*75، به نمایش گذاشته می شود.

این نمایشگاه از یکم تا سیزدهم مهرماه ادامه دارد.

افتتاحیه جمعه، یکم مهرماه ساعت 16 تا 19. بازدید در سایز روزها ساعت 13 تا 19

آدرس: خیابان طالقانی، بعد از ایرانشهر، خیابان موسوی شمالی، باغ هنر، خانۀ هنرمندان ایران، نگارخانۀ میرمیران

کاربر مهمان