امروزه شمار زیادی از برنامه اینستاگرام استفاده می کنند، اما شاید آنطور که باید با ترفندهای این برنامه آشنا نباشند. برای مثال یک ترفند ساده در این برنامه سازماندهی لیست فیلترها می باشد، به این صورت که شما بیشترین فیلترهای مورد استفاده تان را در ابتدای لیست قرار می دهید و یا همچنین می توانید فیلترهای کم کاربرد را از این لیست حذف کنید، و در نتیجه زمان کمتری را صرف جستجو در این فیلترها خواهید کرد. برای اینکار به انتهای لیست فیلترها بروید و گزینه مدیریت را بفشارید، سپس با فشردن و نگه داشتن دکمه کناری هر فیلتر، آن را در مکان مناسب مدنظرتان قرار دهید، به همین سادگی. همچنین با برداشتن و گذاشتن تیک هر فیلتر می توانید آن را به لیست اضافه و یا از آن حذف کنید. (ترجمه و نشر از کلوپ عکس ایران)   InstagramEditingFilters-670x445   منبع: diyphotography