این کتاب با نگاهی مصور به تاریخ مراغه گوشه هایی از آن را بازگو کرده و ضمن بیان خلاصه‌ایی از سیر عکّاسی در مراغه، توضیحاتی را درخصوص این شهر و عکس‌های به جا مانده از دوران قاجاریّه ارائه‌ می‌دهد. کتاب «مراغه‌ی قدیم» شامل  تصاویر ارزشمندی از مراغه و تاریخ آن، از اوّلین لحظات ورود دوربین عکّاسی تا اواخر دوره‌ی پهلوی اوّل است.   picu   این اثر در قطع خشتی و در 400 صفحه، از سوی انتشارات اوحدی به زیور طبع آراسته شده  است. آیین رونمایی از کتاب یاد شده توسط انجمن نویسندگان مراغه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان برگزار شد.