زندگی در خانه یعنی همین

زندگی در خانه یعنی همین
نصرالله کسراییان داور : زندگی در خانه یعنی همین وقتی صحبت از خانه میشود باید اول از همه بررسی شود که منظور house هست و یا home . با توجه به توضیحاتی که در متن فراخوان شما دیدم مفهوم خانه با اشاره به جمله فرانسیس بیکن به تکامل رسیده بود و به روشنی نگاهی به جوهره یک Home داشت و نه فقط فیزیک یک خانه . لذا در عکسها بیشترین میزان برداشت عکاسان از مفهوم را جستجو می کردم. عکسها عموما بسیار عالی بودند و من در نگاه اول متعجب شدم ازینکه اینقدر عکاسان خوب کار کرده اند . هیچ یک از عکسهای برگزیده بد نبودند و همگی چیزی برای اشاره داشتند. زن و مردی میانسال و شاید بازنشسته در فضایی راحت در یک حس واقعی خانه در راحتیی که فقط در یک خانه میتواند باشد درین عکس انسان هست که به همه چیز معنا داده و انسان است که به جغرافیای محیط قالب شده است . درنگاه اول شاید فکر کردم دیوار میتواند اتاق انتظار یک مطب باشد .. اما زیر شلواریها می گوید که اینجا فقط میتواند یک خانه باشد و این راحتی در هیچ کجا جز خانه میسر نمیشود ... پس اشتباه نکن . اینجا فقط میتواند یک خانه باشد. و هیچکس نمیتواند بگوید اینجا هیچ جای دیگر جز خانه است و این نگاهیست که عکاس به خوبی آنرا دریافت کرده است. این تصویر بسیار خلاصه و آبستره است اما جوهره یک محتوای منسجم را دارد درعین خلاصه بودن بسیار مدرن و مینیمالیزم خوبی هست .
کاربر مهمان