Thai Poyعکاس و طراح خلاق، با سبک جذاب خود، عکسهایی از مردم کوتوله، در حال انجام کارهای روزمره شان انداخته است. منبع الهام بخش او برای این پروژه، کارتونی ژاپنی به نام Arrietty بوده است. داستان این کارتون در مورد کوتوله ها و زندگی آنها در کنار آدم بزرگ ها بوده است، در حالی که هرگز دیده نمی شدند. (ترجمه و نشر از کلوپ عکس ایران) منبع: 121clicks