سایت عکسبازی فیلتر شد

سایت عکسبازی فیلتر شد

در تاریخ ارسال این خبر برای ورود به سایت عکسبازی کاربران دچار مشکل شده و با صفحه فیلترینگ مواجه شده اند.

این فضای اینترنتی که دو سال پیش راه اندازی شد ، تیر ۱۳۹۰ هجری شمسی با یک جشن به صورت رسمی افتتاح شد.

سایت عکس بازی، حدود ۱۰۰۰ عضو دارد و ۱۶۰۰ قطعه عکس در آن به نمایش درآمده است.

کاربر مهمان