نیک برانت Nick Brandt عکاس انگلیسی متولد 1969 لندن از سال 2001 به صورت شخصی و بدون حمایت از آژانس و یا سازمانی در آفریقا مشغول به عکاسی بوده و آثار قابل توجه ای از حیوانات وحشی  این قاره و دنیای اطرافشان به ثبت رسانده. نیک برانت آثار خود را در کتابهایی به چاپ رسانده است . دو جلد نخست از مجموعه کتاب سه جلدی وی اخیرا با عنوان "روی این زمین، سایه ای سقوط می کند" ترکیب و منتشر شده است.
در سال 2010، برانت بنیاد "زندگی بزرگ" را برای کمک به حفظ زیست بوم های کلیدی و حیاتی در کنیا و تانزانیا تاسیس کرد. به گفته وی، صبر کلیدی ترین عامل در ثبت لحظه هایی منحصر به فرد از حیوانات در آفریقا بوده است.
  نیک برانت Nick Brandt متولد انگلیس بوده و در حال حاضر در کوه های کالیفرنیای جنوبی ساکن است.   سایت شخصی عکاس : نیک برانت Nick Brandt