سومین نشریه هنرهای تجسمی کشور منتشر شد شمسه نام نشریه هنرهای تجسمی است که از اول بهمن ماه منتشر شد.

 

picu-unnamed7

 در سرمقاله نخستین شماره شمسه به قلم مدیر مسئول آمده است: هنر قدسی، بیان رابطه‌ی انسان با خداست، تجلی و تمثیل نفس زیبایی و جمال حق است و به بیان دیگر تجلی شیدایی و مظهر زیبایی روح و جان هنرمند نسبت به جمال حق است.هنر اصیل، همواره فرزند پدری آسمانی و مادری زمینی بوده است. ترکیبی از روح و ماده؛ جسم و جان؛ احساس و خرد. هنرمندان اصیل ضمیر ناخودآگاه را می‌جویند تا به ناخودآگاه مشترک انسانی راهی بجویند. آنان حماسه‌ها را بر زبان‌ها می‌اندازند، زیبایی را فاش می‌کنند، مفاهیم نمادین را عرضه می‌کنند، راز را آشکار، و آشکار را به راز درمی‌آورند.

شمسه می‌خواهد زبان گویای چنین رویکردی باشد و در مسیر درخشان خود به همه گونه‌ها و ژانرهای هنری می‌پردازد تا اذهان مخاطبان را با گونه‌گونگی و تنوع هنر، آن هم در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم آشناتر سازد.

شمسه به صورت روزنامه‌ایی به مدیر مسئولی محمدرضا کمره‌ای و سردبیری حمید کیانی، گلاسه، رنگی، هر دوهفته به وقایع و اخبار هنرهای تجسمی کشور و جهان می‌پردازد و بر پایه نقد منصفانه استوار خواهد بود.