ششمین نمایشگاه سال دوربین.نت دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ششمین نمایشگاه سال دوربین.نت دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1393 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) افتتاح می‌شود.     picu-555       در این نمایشگاه که 700 عکاس در دو بخش آزاد و اینستاگرام شرکت کرده بودند عکس‌های 283 عکاس با 283 فریم عکس و 4 عکاس با 4 مجموعه عکس در بخش آزاد و عکس‌های 134 عکاس با 180 عکس در بخش اینستاگرام به نمایش درمی‌آید. ششمین نمایشگاه عکس سال دوربین.نت ساعت 17 با مراسم دهمین سالگرد تاسیس این سایت آغاز می‌شود. ساعت 18:45 عکس یادگاری دهمین سال انداخته می‌شود و ساعت 19 نمایشگاه عکس افتتاح می‌شود. کتابی در ۱۰۰ صفحه نیز از عکس‌های برتر چاپ می‌شود. این نمایشگاه با حمایت و همکاری شرکت نورنگار و مرکز تعمیر دوربین ( ایده‌آل ) برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا 4 خردادماه 1393 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به آدرس خیابان ولیعصر(عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 ادامه دارد. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده اسامی کامل می‌توانید به سایت نمایشگاه مراجعه کنید. در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) افتتاح می‌شود. ششمین نمایشگاه سال دوربین.نت دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1393 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) افتتاح می‌شود. در این نمایشگاه که 700 عکاس در دو بخش آزاد و اینستاگرام شرکت کرده بودند عکس‌های 283 عکاس با 283 فریم عکس و 4 عکاس با 4 مجموعه عکس در بخش آزاد و عکس‌های 134 عکاس با 180 عکس در بخش اینستاگرام به نمایش درمی‌آید. ششمین نمایشگاه عکس سال دوربین.نت ساعت 17 با مراسم دهمین سالگرد تاسیس این سایت آغاز می‌شود. ساعت 18:45 عکس یادگاری دهمین سال انداخته می‌شود و ساعت 19 نمایشگاه عکس افتتاح می‌شود. کتابی در 100 صفحه نیز از عکس‌های برتر چاپ می‌شود. این نمایشگاه با حمایت و همکاری شرکت نورنگار و مرکز تعمیر دوربین ( ایده‌آل ) برگزار می‌شود. این نمایشگاه تا 4 خردادماه 1393 در موزه هنرهای دینی امام علی (ع) به آدرس خیابان ولیعصر(عج)، رو به روی بزرگراه نیایش، بلوار اسفندیار، شماره 35 ادامه دارد. برای اطلاعات بیشتر و مشاهده اسامی کامل می‌توانید بهسایت نمایشگاه  مراجعه کنید.