aks-magazin.jpg شریه عکس منتشر شد در این شماره می خوانید: رویدادها گزارش تصویری زندگی در جنگ کاری از مجید سعیدی گفت و گو با مجید سعیدی گفت و گو با ابراهیم نوروزی برنده جایزۀ اول مسابقه مطبوعاتی Word press photo دومینو: کاری تز علی ناجیان و رامیار منوچهر زاده گفت و گو با علی سامعی دبیر جشنوره عکس خیام مروری بر آثار جین بون عکاسان ایرانی در خارج از کشور رویدادهای خارجی