عکاس ژاپنی، خانم میکی آسایی، دنیایی اغلب پنهان از چشم غیرمسلح را ثبت می‌کند. او با استفاده از دوربین کانون EOS Kiss X۵ و با یک لنز USM ماکروی EF-S۶۰ F۲.۸ زیبایی ساده یک قطره باران یا یک مورچه یا حلزون را کشف می‌کند.       picu-2014_6_4_23_44_42       او هنگامی این مسیر کاری را شروع کرد که داشت لنز ماکرویش را در باغچه خانه‌اش آزمایش می‌کرد. او می‌گوید: «داشتم از چشمی دوربین نگاه می‌کردم که متوجه قطرات زیبای باران بر مورچه ریزی که از درون قاب می‌گذشت، شدم. اگر از لنز ماکرو استفاده نکرده بودم، هرگز آنها را ندیده بودم. بنابراین با خودم فکر کردم- چطور می‌توانم عکس‌های زیباتری از این چیزها بگیرم.» او عکس‌های بیشتری گرفت و اجازه داد که باران و این مخلوقات کوچک مسیر خودشان را بپیمایند بدون انکه مزاحم‌شان شود. او به این فلسفه معتقد است که هنگامی که موضوع موجودات زنده و عکاسی کردن از آنها مطرح است، تنها شیوه صبر کردن است. با استفاده از سه‌پایه، عمق میدان و سرعت مناسب شاتر لحظه مناسب خودش را نشان خواهد داد. او می‌گوید:«من همیشه هنگامی که از میان چشمی دوربین با استفاده از لنز ماکرو چیزهایی را می‌بینم که به طور معمول دیده نمی‌شوند، شگفت‌زده می‌شوم. من سعی می‌کنم دنیای زیبای این چیزهای کوچک را نشان دهم.»