طبیعت و رنگها

طبیعت و رنگها
در کل عکسهای بسیار خوبی درین مجموعه دیدم اما بیشتر تمرکز داوری را بر پایه عکسهایی گذاشتم که شالوده آنها بر اساس رنگ بودند و نه اینکه فقط یک عکس رنگی باشند . عکسهای خوبی ارسال شده بود اما بعضا از محتوای خواسته شده کمی دور بودند و یا تاکیدی مستقیم بر شکل رنگ داشتند. مثلا عکسهایی از پاییز که شاید مملو از رنگهای زیبا بود اما این منظره ایست که قاعدتا و در ماهیت اصلی خود همین رنگیست و معیار من برای انتخاب تصویری بود که عکاس با دید خویش توانسته غلبه رنگها بر موضوع را به نمایش بگزارد. هرچند که انتخاب عکس کمی سلیقه ایست اما به هر حال این عکس از کمپزیسیون خوب و قوی برخوردار است و همچنین دخالت عکاس در ترکیب بندی و سهیم کردن رنگ به کلیت تصویر به خوبی مشهود است .
کاربر مهمان