کمپانی سیگما اعلام کرده است که بصورت محدود قصد فروش لنز  22-10 میلیمتر خود به همر اه یک فیلتر UV جانبی خود را دارد. فیلتر 77mm UV سیگما به تنهایی چیزی معادل 60 پوند قسمت دارد و دارای پوشش چند لایه مخصوص برای افزایش کنتراست تصویری می باشد این فروش محدود از تاریخ 15 اکتبر تا 31 دسامبر ادامه خواهد داشت.   به اعلام کمپانی از تاریخ 15 اکتبر 2012 کسانی که اقدام به خرید لنز 10-22mm کمپانی کنند از مزیت داشتن یک فیلتر مجانی 77mmUV به ارزش 60 پوند بهره مند خواهند شد. این فیلتر UV بهترین وسیله برای محافظت از اجزای بدنه ی بیرونی لنزهای شما می باشد و با بهره گیری از چند لایه کتنیگ بالاترین میزان کنتراست را ارائه خواهد کرد.