کشور زیبای بنگلادش کشوری کوچک و زیبا در همسایگی هندوستان و برمه است واز جنوب به خلیج بنگال محدود میشود . پایتخت آن داکا واقع در مرکز بنگلادش است . بنگلادش کشوری کوچک است اما میراث فرهنگی آن کاملاً غنی است و آثار باستانی فراوانی دارد .
جشنواره عکس چوبی ملا و مدرسه عکاسی دریک از شاخصه های هنری کشور بنگلادش می باشد که تا به امروز موفق به تربیت و هدایت ده ها عکاس مطرح بین الملیی شده است.
کلوپ عکس ایران در جدیدترین برنامه خود اجرای تور عکاسی از کشور بنگلادش را اجرا می کند.