این جشنواره در موضوعات مختلف از جمله فیلم بلند و فیلم کوتاه و مجموعه تحت وب و انیمیشن و عکس برگزار شد. بخش عکس در دو موضوع آزاد و سینما بود.
هادی عسگری عکاس ابهری در موضوع سینما با عکس مسافر کوچولو مقام سوم را کسب کرد.
مراسم پایانی این جشنواره ۲۰ تا ۲۲ آگوست در شهر آریانو برگزار شد.