این عکس، بهترین عکس جهان در مسابقات ونگوک ایتالیا شناخته شد. هنرمند در این عکس سیگار را به یک میت که با کفن پیچیده شده است تشبیه کرده است و خلاقیت و ابتکار او یک جایزه ۱ میلیون دلاری برایش به ارمغان آورد.