زندگی ارزشمند ما. " ما دوست داریم مثل شما معقول باشیم، سالم باشیم." این چیزی است که آنها از دنیای خود از من می خواهند. " من می خواهم، عادی باشم، عادی، عادی." اینها کلماتی برخاسته از یک قلب خالص می باشد. کلماتی از ذهن هایی که ما آنها را عقب افتاده، غیرقابل کنترل و یا ناتوان می نامیم. این شانس را داشتم تا مدتی را با آنها در بخش ناتوانان ذهنی، در بنگال غربی بگذارنم. همه چیز بعد از آن روز برایم به یاد ماندنی است. ( ترجمه و نشر از کلوپ عکس ایران ) تعریف شده به وسیله یک تست هوش، این افراد در دسته ناتوان ذهنی قرار می گیرند. مشکلاتی در ابتدای تولد، که سراسر زندگی آنها را تحت تاثیر قرار داده است، غیر قابل کنترل در بزرگ کردن برای اعضای خانواده. آنها ناتوان از تصمیم گیری و یا مدیریت اعمال روزانه خود هستند. اینها، چیزهای مشترکی است که ما می شنویم، در زمانی که از این بخش ها دیدن می کنیم. اما به سختی می توانیم به حرف دل آنها گوش دهیم و غفلت می کنیم. من احساس می کنم که زندگی برای آنها پرمعنا است. آنها معقول ترین موجودات زمین هستند و در واقع این را ثابت کرده اند. من واقعا از مدیریت خوب این بخش تشکر می کنم و اینکه باعث رشد عقلی در این افراد شده است. آنها به حدی به این رشد رسیده اند که می توانند از عهده اعمال ابتدایی روزانه خود بر بیایند، با کمک کردن به همدیگر. ذهن ما همیشه در برابر پیشرفت بی حوصله است، پس بیفکری بهتر است. در مورد Suvobroto Ray Chaudhuri او در کلکته هند به دنیا آمده و در شهری صنعتی در نزدیک آن بزرگ شده است. از سال 2008 با الهام گرفتن از دایی مهربانش، عکاس برجسته فیلم آغاز، به عکاسی، به عنوان یک سرگرمی پرداخت، که به تدریج تبدیل به یک ذوق و علاقه شد. منبع: 121clicks