” تیم فلچ ” عکاسی است که گفته شده ۷ سال برای گرفتن عکس از حیوانات و تکمیل پروژه ای با نام ” فراتر از انسان” زمان گذاشته است . عکس های او بر روی حرکات و حالات حیوانات مبتنی بر رفتار و حرکات انسان ها تمرکز دارد . آنچه که در این عکس ها می بینم رفتار و حالات طبیعی حیوانات تحت شرایط گوناگون است  . برای رسیدن به حالتی خاص برای عکاسی ، “تیم فلچ” دست به مطالعه و تحقیقات زد و توسط عناصری مثل آب و هوا ، دما ، نور و موسیقی حالت مورد نظر حیوانات را به دست آورد . این عکس ها حس همدلی و صمیمت غیر منتظره ای به انسان می دهد که معمولا در مورد عکس حیوانات این حس وجود ندارد . می توانید جهت اطلاعات تکمیلی به سایت این هنرمند مراجعه کنید . در ادامه برخی از این عکس ها را می بینیم :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

منبع : پیکسلر