ا عرض پوزش ازتاخیر به وجود آمده ، بدینوسیله ازمورخ ۴/۱۲/۱۳۹۲ انجمن عکاسان استان بوشهر شروع به عضوگیری ازبین عکاسان استان بوشهر می نمایید که شرایط آن به شرح ذیل اعلام می گردد .     picu-8989     ۱- کپی صفحه اول شناسنامه ۲- کپی کارت ملی ۳- کپی آخرین مدرک تحصیلی ۴- ارایه حداقل ۲۰ نمونه کار (عکاسی) ۵- درصورت داشتن مدارک مبنی برکسب موفقیت درجشنواره های معتبر خارجی وداخلی متذکر می گردد تمامی مدارک اسکن شده واز طریق ایمیل به آدرس ذیل ارسال نموده aksbu@yahoo.com ۶- مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال (شصت هزارتومان) بعنوان حق عضویت سالانه که درچند قسط پرداخت خواهد شد متعاقبا شماره حساب اعلام وفیش آن دریافت می گردد جهت هرگونه سوال و پاسخ گویی به شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید محمود صادقی    ۰۹۳۶۲۶۳۳۶۳۷ مهدی جهان افروزیان  ۰۹۱۷۱۷۵۸۲۰۴