اداره بافت فرسوده شهری اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر با همکاری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و روابط عمومی اداره کل راه و شهر سازی استان بوشهر با هدف حفظ و حمایت از بافت تاریخی شهر بوشهر برگزار می کند. picu-0000     محورهای مورد نظر : - ثبت مستند زیبایی های بافت تاریخی شهر بوشهر - ارزش ها و ضد ارزش های  بافت تاریخی شهر بوشهر از منظر معماری - نقاط قوت و ضعف بافت تاریخی شهر بوشهر به لحاظ کالبدی،اجتماعی،اقتصادی،فرهنگی و زیست محیطی آیین نامه عمومی : ۱ – شرکت دراین مسابقه برای همه علاقه مندان درسرتاسر ایران آزاد است. ۲ – عکس ها باید مربوط به بافت تاریخی شهر بوشهر باشند. ۳ – هرعکاس میتواند حداکثر ۱۰ عکس رنگی یا سیاه سفید ارسال نماید. ۴ – شرکت کنندگان می بایست عکس های خود را برروی CD یا DVD به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. ۵ – بر روی CD یا DVD ارسالی نام و نام خانوادگی ، شماره تماس و تعداد عکس ها نوشته شود.همچنین بر روی پاکت ارسالی علاوه بر اطلاعات شخصی ، عبارت مربوط به “جشنواره بافت تاریخی شهر بوشهر” درج شود. ۶ – عکس ها باید به صورت فایل دیجیتال و مطابق با بالاترین کیفیت خروجی دوربین با فرمت Tiff  یا Jpeg برروی CD یا DVD  به آدرس دبیرخانه ارسال شوند. از آنجا که داوری به صورت دیجیتال می باشد، نیاز به ارسال نسخه چاپی عکس ها نیست. ۷ – فایل های دیجیتال ارسالی باید درحداقل اندازه ۵۰ در ۷۰ سانتیمتر قابل چاپ باشند. ۸ – عکس ها با نام و نام خانوادگی و شماره داخل فایل فرم تقاضا نام گذاری شوند. درنام گذاری فایل ها فقط از حروف انگلیسی استفاده شود. مثال عنوان : علی ایزدی(شماره ۲)                      (Ali_Izadi_2) 9 – برگزار کننده ،حق استفاده از عکس های پذیرفته شده رادر سایت مربوط به وزارت راه و شهرسازی ،چاپ کتاب، بروشور ویا انتشارات مربوط به مرکز رابا حفظ حقوق و ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می‌دارد. ۱۰ – عکس های برتر به صورت نمایشگاهی به نمایش درخواهند آمد. ۱۱ – ارسال اثرتوسط عکاسان به منزله قبول مالکیت اثر واصالت آن تلقی شده وهیچگونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه نخواهد بود. ۱۲ – آثاری که برخلاف آیین نامه بوده در مسابقه شرکت داده نخواهد شد. ۱۳ – آثاری که پس ازمهلت مقرر دریافت شوند درمسابقه شرکت داده نخواهد شد.(ازآنجا که داوری آثار تنها دو روز پس از آخرین مهلت دریافت آثار است، بنابراین مهلت دریافت آثار به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.) ۱۴ – ارسال اثر وشرکت درمسابقه به منزله پذیرش آیین نامه است. تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده در این آیین نامهبرعهده برگزار کننده است. ۱۵ – داوری به صورت رقابت تک عکس خواهد بود ومجموعه ها به صورت تک عکس داوری خواهند شد. مکان عکاسی بافت تاریخی شهر بوشهر (چهار محل )
جوایز : جایزه نفر اول : مبلغ ۵۰۰۰۰۰ هزار تومان جایزه نفر دوم : مبلغ ۲۰۰۰۰۰ هزار تومان جایزه نفر سوم : مبلغ ۱۰۰۰۰۰ هزار تومان
زمان بندی : آخرین مهلت دریافت آثار : ۱۰ اسفند ماه ۹۲ انتخاب و داروی آثار : ۱۲ اسفند ۹۲ اعلام نتایج و  زمان برگزاری نمایشگاه : ۱۸  اسفند ماه ۹۲ (روز بوشهر) برگزار کننده : شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران –  اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر ، اداره بافت فرسوده شهری آدرس : بوشهر، خیابان رئیسعلی دلواری، ساختمان شماره ۱ ، اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر، اداره بافت فرسوده شهری دبیر جشنواره : حسین حسن زاده دبیر اجرایی : آریا دخت جهان بخشان (ariaimage@yahoo.com)