رقابت عکاسی «تأثیر نیروی برق بر زندگی روزانه خود را بازتاب دهید!» توسط artPhoto با تمرکز بر اهمیت و قدرت نیروی برق در زندگی در چهار گروه مجزا برگزار می‌شود. به گزارش مجله نوریاتو ، چهار گروه این رویداد عبارتند از: ۱. زندگی و قدرت: این باید بازتاب اثر برق در زندگی روزمره مردم و جامعه باشد، تاثیر آن در رویدادهای روزانه هر یک از ما در هر دیدگاه احتمالی: چگونه برق نور، گرما را ارائه می دهد، ما را حرکت می دهد یا اینکه بخشی از سرگرمی های ماست. ۲. زیرساخت ها و تجهیزات الکتریکی: تأثیر قدرت برق در زندگی ما بدون نیاز به زیرساخت ها و تجهیزات تولید، که ما را قادر می سازد تا از مزایای آن استفاده کنیم و زمینه های ما را شکل دهد. ۳. محصولات ARTECHE: ترکیبات شامل هر محصول ARTECHE. ۴. چارچوب الکتریکی: این رده باید نشان دهد که عمق مناسب متخصصان بخش برق و شرکت های آنها چیست. شرکت کنندگان می بایست بالای ۱۸ سال باشند. عکس ها باید به artphoto@arteche.es ارسال شوند، با اطلاعات هنرمند (نام، نام خانوادگی و جزئیات تماس) و اطلاعات کار (عنوان و دسته بندی که در آن ارائه می شود) مهلت ارسال درخواست: ۱۵ اکتبر ۲۰۱۸ (۲۳ مهر ۹۷) جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت فراخوان مراجعه کنید.