نشریه شوادون در نظر دارد دومین فستیوال عکاسی خود را با موضوع دزفول برپاکند.

از تمامی علاقه مندان دعوت میکنیم تا آثار عکاسی خود را حداکثر تا 25 شهریور ماه سال جاری به آدرس ایمیل نشریه ارسال بفرمایند.


 

آدرس ایمیل: shavadoonjsu@gmail.com
شرکت برای عموم آزاد است.
هر فرد فقط مجاز به فرستادن 5 عکس میباشد.
موضوع عکسها باید معماری سنتی دزفول باشد.
استفاده از نرم افزار نباید به طبیعی بودن عکس لطمه ای وارد سازد.
عکسها باید حداقل در قطع 1400*1500 پیکسل و 300 DPI باشند.
فایل ارسالی باید شامل یک پوشه که در بردارنده عکسها و یک فایل PDF که شامل مشخصات کامل شامل: نام،تحصیلات، و شماره تماس،است باشد.