نگارخانه عکاس اقدام به برگزاری نمایشگاه عکس منطقه "بیشاپور" کرده است. "بیشاپور"  یکی از شهرهای باستانی ایران در کازرون و در استان فارس است که در زمان ساسانیان ساخته شده‌است و امروزه تنها ویرانه‌هایی از آن برجای مانده‌است. بیشاپور با دویست هکتار وسعت، از شهرهای مهم آن زمان بوده‌است و اهمیت ارتباطی داشته‌است. این شهر از قدیمی ترین شهرهایی است که تاریخچه ساخت آن بصورت مکتوب در سنگ نوشته ای موجود است. بیشاپور در شمال غرب شهر کازرون قرار گرفته و از شهرهای خوش آب و هوا و دارای طراحی و مهندسی ویژه آن روزگار بوده‌است. در کتابهای تاریخی، نام این شهر با عنوانهای بیشاپور، بیشابور، به شاپور، بیشاور و «به اندیوشاپور» ضبط شده‌است. شهر بیشاپور مرکز ایالت و کوره اردشیرخوره بوده‌است. بیشاپور تا قرن هفتم هجری آباد و مسکونی بوده‌است و پس از آن ویران شده‌است. بیشاپور گنجینه‌ای از آثار ارزشمند ساسانی مانند معبد آناهیتا است.
موضوع: طبیعت، ابنیه و در مجموع هر آنچه در استان منطقه تاریخی بیشاپور است موضوع این نمایشگاه میباشد. شرایط شرکت در نمایشگاه: 1. شرکت در نمایشگاه مستلزم عضویت در باشگاه عکاسان جوان است. 2. هر عکاس می تواند حداقل 3 و حداکثر  10 عکس ارسال نماید. 3. عکسهای ارسالی باید به صورت دیجیتال و با طول فقط 25 ساتیمتر با کیفیت 300 dpi باشند. 4. عکسهایی که به صورت پاسپارتو(قاب گرفته) ویا دارای نوشته روی عکس ارسال شوند پذیرفته نخواهند شد. 5. تکمیل فرم درخواست شرکت در نمایشگاه الزامی است و ارسال عکسها تنها از طریق فرم آنلاین خواهد بود. 6. به تمامی راه یافتگان به نمایشگاه گواهی شرکت اهدا خواهد شد. گاهشمار: مهلت ارسال آثار: 10 آذر ماه 1391 داوری و انتخاب آثار: 15 آذر ماه 1391 شروع نمایشگاه آنلاین: 30 آذر ماه 1391 فرم شرکت در نمایشگاه عکس "بیشاپور"