"حسن غفاری" مدرس عکاسی به بهانه شرکت در سومین دو سالانه عکس فرش دستباف، در گفتگو با خبرنگار حوزه میراث فرهنگی  باشگاه خبرنگاران گفت: در طول دوران عکاسی حرفه‌ایی‌ام، بیشتر در فضاهای روستایی و عشایری عکاسی کرده و زوایای مختلف زندگی آنها را به تصویر کشیده‌ام، اما عکاسی از فرش لذت خاصی دارد.
وی افزود: فرش دستباف یک موضوع و بهانه غنی و خوبی برای عکاسان کشور است چرا که بخش مهمی از اقتصاد زندگی روستایی و عشایری را بافت فرش دستباف تشکیل می‌دهد.
hasan-ghafari
هنرمند عکاس رئال با اشاره به اینکه فرش دستباف می‌تواند سفیر فرهنگی ایران باشد افزود: ذات عکاسی تمایل به تکرار برای نشان دادن است و این با اساس شکل‌گیری و بافت فرش که با تاریخ تمدن ما پیوند عمیقی خورده تناسب بیشتری دارد.
وی اظهار کرد: فرش دستباف ایران، یک تابلوی نقاشی بسیار با‌ارزش است که از کنار هم گذاشتن هزاران نقطه‌گره بوجود آمده، ضمن اینکه در چیدن این نقطه‌ها عواطف، شخصیت و حالات هنرمند بافنده تأثیرگذار بوده است.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: عکاسان قدرت اجرایی ندارند و اوج خلاقیت آنها بر پایه نشان دادن انجام می‌گیرد که امیدواریم تلنگری برای مسئولین اجرایی که فضای گفتمان وسیعی در اختیار دارند، باشد.