دوربینMamiya RB67 PRO-SD
واید ترین لنز  ۶۵mm
لنز نرمال  ۹۰mm
لنز تله     ۱۸۰mm
لنزها ، بدنه و بک ،  مشابه نو و درون جعبه مامیا هستند…
تلفن :۰۹۱۲۱۳۹۱۰۵۵