فراخوان سومین جشنواره سراسری عکس گلستانه چندی است منتشر شده و سابقه درخشان و تعهد دبیر جشنواره " فرامرز عامل بردبار " و گروه پشتیبانی ایشان در موفقیت و اجرای بند به بند و منظم فراخوان نخستین جشنواره عکس گلستانه و همچنین دومین جشنواره عکس گلستانه در فراهم شدن مقدمات حضور عکاسان از سرتاسر کشور در سومین دوره این فراخوان بر کسی پوشیده نیست! ولی وقتی " از جای دیگری! دستور به عدم برگزاری اعلام می شود " آیا عکاسی! انجمنی! دبیران دیگر مسابقات عکاسی کشور یا حتی داوران ادوار گذشته این جشنواره و صاحب نظری هست که برای شرکت کنندگان، دبیر، دست اندرکاران دبیرخانه و امور اجرایی تا این حد آسیب پذیر، ناپایدار و نامطمئن! تسلی خاطری بفرستد؟ آیا کارشناسان نشسته در جای دیگر! از تاثیر نگاه و همسویی هدف گذاری عکاسان متعهد این کشور در جلب نظر مردمان هموطن نسبت به ایتام و کودکانی که اینچنین متعهدانه و آگاهانه مورد آسیب شناسی تصویری قرار گرفته اند، مطلع اند؟ آیا هزینه های فرهنگی این ممانعت غیرمسئولانه را بر روح فرد فرد جامعه اسلامی که با آثار عکاسان این جشنواره تربیت شده و پرورش یافته اند، محاسبه کرده اند؟ آیا از همواری راه و هدایت این ثبت ها به بیرون از مرزها و ادامه این خسارات آگاه اند؟ تکلیف به کارگیری و دخیل کردن نام، اعتبار و سابقه عکاسان را چه کسی در - در جای دیگر!- نظر می گیرد؟ حرکت شفاف و استوار بر صداقت کلام " فرامرز عامل بردبار " در شرح مختصر و عمیق چندسطری خود خطاب به شرکت کنندگان، لایه ای دیگر از شخصیت فهیم این عکاس بر مخاطب بازگو کرد. باشد تا با مرور متن رسیده از سوی ایشان، کمی! تنها کمی صادقانه در ماهیت این بی پناهی ها تامل کنیم! پس از برگزاری دو دوره منظم از جشنواره عکس گلستانه و چاپ کتاب جشنواره و ارسال آن برای کلیه شرکت کنندگان محترم، بر اساس توافق اینجانب با مدیر موسسه گلستان علی(ع) سومین جشنواره کلید خورد و فراخوان آن نیز منتشر گردید. متاسفانه به دلایلی که مورد قبول اینجانب نبود! مدیر عامل محترم درخواست عدم برگزاری سومین جشنواره را اعلام کردند و صحبت های اینجانب هم با ایشان به نتیجه نرسید چرا ایشان مدعی این هستند از جای دیگری! دستور به عدم برگزاری اعلام شده است. لذا با توجه به این موضوع ضمن سپاس فراوان از کلیه دوستان و هنرمندان عکاس که با حمایت خودشان این جشنواره را از آن خود دانستند و عذرخواهی فراوان از تمامی عزیزان عدم برگزاری سومین جشنواره عکس گلستانه را اعلام نموده و خواهشمندم از ارسال عکس خوداری نمایند. در همین نامه استعفای خود را از دبیری جشنواره عکس گلستانه اعلام نموده و یاد آور می شوم کلیه عزیزانی که تا به امروز آثار خود را ارسال نموده اند ضمن پوزش فراوان آثاراین عزیزان عودت داده خواهد شد.                                                                                                                                        فرامرز عامل بردبار                                                                                                                                   دبیر جشنواره عکس گلستانه