توضیحات: لنز ۲۴-۱۰۵ اکبند جعبه قرمز شماره تماس:۰۹۳۵۵۵۰۵۵۵۳