اساتید عکاسی نامهایی ماندگار در تاریخ عکاسی هستند و دنیای امروز از سبک آنها در عکاسی خبری ، عکاسی خیابانی ، و رپرتاژ کماکان پیروی میکند . در ابتدا ژانرها و سبکهای زیادی در عکاسی وجود نداشت ، سپس اساتید عکاسی  گونه های جدید عکاسی را معرفی و تمرین کردند و نامهایی مناسب برای آنها انتخاب شد . حتی امروزه نیز برای کسب علم و بصیرت به این اسامی مراجعه میشود . آنها تقریباً در تمام ابعاد عکاسی استاد بودند و همانند مثال و نمونه ای برای پیروی نسلهای بعدی خدمت کردند .
در عکاسی موضوع و ماهیت همواره به صورتی که اساتید گردآوری و تهیه کرده اند باقی خواهد ماند,  موضوع و محیط تمایل به تغییر دارند ، بنابراین در طول زمان همواره عکاسان خوب ظهور خواهند کرد .
  در اینجا عکس برخی از اساتید عکاسی را در حین کار دوربین به شما ارائه میدهیم .

 

Ansel Adams

picu.ir-Ansel Adams

   

Henri Cartier – Bresson

picu.ir_Henri Cartier – Bresson

Elliott Erwitt

picu.ir_Elliott Erwitt

Bill Brandt

picu.ir_Bill Brandt

Willy Ronis

picu.ir_Willy Ronis

Yousuf Karsh

picu.ir_Yousuf Karsh

Robert Capa

picu.ir_Robert Capa

Josef Koudelka

picu.ir_Josef Koudelka

Llse Bing

picu.ir_Llse Bing

James Nachtwey

picu.ir_James Nachtwey

Steve Mccurry

picu.ir_Steve Mccurry

Philip Jones Griffiths

picu.ir_Philip Jones Griffiths

Sebastião Salgado

picu.ir_Sebastião Salgado

Abbas

picu.ir_Abbas

Alex Webb

picu.ir_Alex Webb

Eve Arnold

picu.ir_Eve Arnold

Philippe Halsman

picu.ir_Philippe Halsman

Dennis Stock

picu.ir_Dennis Stock

Inge Morath

picu.ir_Inge Morath

Vivian Maier

picu.ir_Vivian Maier

Edouard Boubat

picu.ir_Edouard Boubat

Cecil Beaton

picu.ir_Cecil Beaton

Annie Leibovitz

picu.ir_Annie Leibovitz

Raghu Rai

picu.ir_Raghu Rai