عبدالرضا (کسری)کاکایی عضو خانه عکاسان کرمانشاه برنده مدال طلای جشنواره بین المللی عکس کودک صربستان (فیاپ)شد.


 

این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی عکاسی(fiap) می باشد وهر ساله در۶بخش برگزار می شود .کسری کاکایی در بخش عکاسی رنگی باموضوع آزاد عکسی با عنوان بی صدا موفق شده است مدال طلای این بخش را دریافت کند.

این عکاس خودآموخته مجموعا ۹ عکس در بخشهای آزاد تکرنگ وانسانها و آزادرنگی منتخب جشنواره شده است درضمن عکاسان شرکت کننده ایرانی توسط کلوب فکوس تیم به این جشنواره معرفی وعکسهای انها فرستاده شده است.

کسری کاکایی تاکنون به برگزاری ۵ نمایشگاه انفرادی عکس وبرنده چندین عنوان ومقام سراسری عکس  کشور و بین المللی جشنواره های مختلف عکاسی  شده است.