مراسم تقدیر از برگزیدگان جشنواره عکس کار،تعاون،اشتغال با حضور سرپرست وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نمایندگان اعضای هیات داوران و رسانه های خبری امروزدر مجموعه فرهنگی ، ورزشی تلاش برگزار شد. دکتر اسد الله عباسی سرپرست وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ،پس از افتتاح و بازدید از نمایشگاه آثار راه یافته، این جشنواره را کاربردی و مثبت توصیف کرد و نقش روابط عمومی این وزارتخانه را دربرگزاری جشنواره عکس درحوزه تخصصی تعاون،کارو اشتغال پررنگ دانست. postereAX-kar-2-357x500 این نمایشگاه دربرگیرنده 86قطعه عکس از 62 عکاس است که از میان بیش از 5000 عکس رسیده به این جشنواره از 585 عکاس توسط هیات داوران انتخاب شده است. هیات داوران این جشنواره آثار 8 عکاس را بدون ترتیب اولویت شایسته تقدیر دانستند.‌ هیوانقشی ،علی صفری ،اصغربشارتی ،حسین ملکی ،محمدگلچین ،افشین آذریان ،نوید ریحانی  و علی سراج همدانی برگزیدگان نخستین جشنواره ملی عکس کار،تعاون و اشتغال بودند که علاوه بر دریافت لوح تقدیر و تندیس جشنواره به هر یک مبلغ چهارده میلیون ریال اهدا شد.