دفتر مقررات ملّی ساختمان وزارت راه و شهرسازی با هدف ارتقای سطح آگاهی مردم از مباحث مقررات ملّی ساختمان و چگونگی رعایت آنها در ساخت و سازها اقدام به برگزاری مسابقه ای با عنوان خشت اول و محورهای موضوعی زیر نموده است. بدین وسیله از کلیه علاقه مندان و فعالان این حوزه دعوت می شود تا با ارسال تصاویر خود در این مهم مشارکت به عمل آورند. کاربران همچنین میتوانند به آثار دیگران رای داده و برندگان هم از میان بیشترین امتیازها انتخاب خواهند شد. شایان ذکر است در پایان به 50 نفر از منتخبین جوایزی اهدا خواهد شد. امید است برگزاری چنین مسابقاتی گامی هر چند اندک در ارتقاء سطح آگاهی مردم نسبت به رعایت مقررات ملّی ساختمان باشد.     1)بتن ریزی 2)عایق بندی ساختمان 3)طراحی معماری 4)رعایت مقررات ملّی ساختمان 5)لوله کشی گاز 6)تاسیسات مکانیکی 7)آسانسور 8)نمای شهری 9)کنترل و بازرسی ساختمان 10)صرفه جویی در مصرف انرژی 11)پارکینگ 12)اسکله ساختمان 13)گرمایش و سرمایش 14)فناوری های نوین ساخت و ساختمان 15)گودبرداری 16)تخریب و نوسازی 17)ایمنی ساختمان 18)تاسیسات برقی 19)جوشکاری برای شرکت در مسابقه به آدرس photo.inbr.ir مراجعه نمایید.