محسن زین العابدینی دبیر سومین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران از حمایت بسیار خوب رسانه  ها از این جشنواره  خبر داد و افزود با توجه به برگزاری موفق این دوسالانه در ادوار گذشته این بار نیز ارگانهای دیگری یاریگر مرکز ملی فرش ایران و دبیرخانه دوسالانه خواهند بود. پوستر سومین دوسالانه ملی عکس فرش ایران زین العابدینی ابراز امیدواری کرد که تا زمان برگزاری اختتامیه نهادهای دیگر نیز می توانند به جمع حامیان این جشنواره ملحق شوند. وی در ادامه روزنامه های جام جم، عصراقتصاد، ایران ، آسیا، هفته نامه بازار کار،پایگاه عکس چیلیک ، کلوپ عکس ایران را حامیان دوسالانه سوم معرفی نمود. لازم به توضیح است که سومین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران به همت روابط عمومی مرکز ملی فرش دستباف ایران برگزار می شود و عکاسان میتوانند آثار خود را مطابق گاهشمار دوسالانه به دبیرخانه ارسال نمایند. همچنین عکاسان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در دوسالانه و کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی دوسالانه به نشانی  www.carpetbiennial.com    مراجعه نمایند. دبیرخانه سومین دوسالانه عکس فرش دستباف ایران