André Kertészیکی از بهترین عکاسان متولد کشور مجارستان، شناخته شده به خاطر مجموعه عکس های فوق العاده هنری و مقاله های مرتبط با عکاسی است. او در آغازین روزهای شروع رشته عکاسی به خاطر داشتن مجموعه عکس هایی با ترکیب های نامتعارف، چندان شناخته شده نبود، ولی امروز یکی از بزرگان عکاسی در دنیا به شمار می رود. در واقع زندگی او به چهار دوره تقسیم می شود: دوره مجارستان، دوره فرانسه، دوره آمریکا و آخرین دوره از زندگی اش تا پایان آن به نام دوره بین المللی. (ترجمه و نشر از کلوپ عکس ایران) او در طول سال 1925 در پاریس به سر می برد و در مجله های مختلف عکاسی فعالیت می کرد. در سال 1936 به دلیل جنگ جهانی دوم و آزار و اذیت یهودی ها به وسیله آلمان ها، به آمریکا مهاجرت کرد. وی در آخرین مرحله از زندگی اش در جمع همکاران عکاسش بسیار شناخته شده بود و کارهایش تحسین و تشویق زیادی را به همراه داشت. دلایل موفقیت اندرو کرتز: - در طول زندگانی اش هیچگاه به دنبال شهرت نبود - یکی از دلایل شهرتش این بود که او هیچگاه در موضوعات عکاسی اش نظری نمی داد و تنها عکس آنها را می انداخت - یکی از معدود عکاسانی بود که هیچگاه از جانب منتقدان، نقد منفی دریافت نکرده بود - او هنر را در سطح جهانی و قاره ای دنبال می کرد - او جوایز بسیاری را دریافت کرده بود و بیشتر به خاطر فعالیتش در زمینه عکاسی خبری شناخته شده بود - او آنگونه که خودش می گفت، با نور نقاشی می کرد و می توان درخشندگی را در عکس های تک فامش دید - او در زمینه عکاسی ترکیب های هنری ویژه و عجیب، هنرمندی واقعی بود   منبع: 121clicks