در اختتامیه نمایشگاه عکس در امتداد نور از 28 عکاس شرکت کننده  تقدیر و تشکر شدو از طرف انجمن سینما جوانان لوح شرکت و به همراه هدایایی تقدیم گردید و عکس اقای مهران چراغچی بازار به عنوان عکس منتخب بین اعضا بود که البوم عکس نفیسی ازطرف انجمن و آقای شب خیز تقدیم چراغچی شد.