این جشنواره یکی از سه جشنواره دلاویر است. این جشنواره زیر نظر انجمن عکاسی آمریکا PSA برگزار شده و عکس های راه یافته در آن برای دریافت القاب این انجمن ها محاسبه می شود.

عکاسان کلوپ عکس فوکوس تیم در جشنواره عکس پاین برنز Pine Barrens با 16عکس حضور یافتند.  همچنین عکس Imam Mosque اثر برنا میر احمدیان موفق به دریافت مدال نقره گردید. این جشنواره مجموعه ای از 3 جشنواره است, یعنی با یکبار ارسال آثار، عکس ها در 3 جشنواره شرکت داده می شوند. این جشنواره در دو بخش با موضوع عکس های دیجیتال سفری برگزار می شود. عکاسان راه یافته به این جشنواره:

در بخش عکس های دیجیتال سفری:

1-احمد خطیری 1عکس
2- رضا وهمی 1عکس
3-شهربانو (شیدا) بادلی 1عکس
4-برنا میر احمدیان 2عکس
5-زهرا دلاوری 1عکس
6-غلامرضا مسعوذی 1عکس
7- علیرضا پورخان 1عکس
8-مهرداد جمالی 1عکس
9- امید امیدواری 1عکس

در بخش عکس های دیجیتال سفری با موضوع ساختمان:

1-برنا میر احمدیان دریافت مدال نقره برای عکس
Imam Mosque 2-علیرضا پورخان 3عکس
3-علی گرامی فر 2عکس