کلوپ عکاسی بوینسآیرس ، با حمایت فدراسیون جهانی عکاسی و انجمن عکاسان امریکا دهمین جشنواره بین المللی عکس مجازی آرژانتین را در شش بخش برگزار کرد.

به گزارش پایگاه عکاسی زوم نیوز ، ۲ نفر از عکاسان ایرانی در این جشنواره  با ۴ عکس حضور داشتند.

 


عکس : رضا وهمی

رضا وهمی از عکاسان گروه خاکستری در بخش عکسهای سفری با ۱ عکس و از کانون عکس اصفهان مهدی ارسطویی با ۳ عکس در بخش عکس های رنگی و سفری موفق به حضور در این جشنواره بین المللی شدند.

همچنین درهشتمین فستیوال جهانی عکاسی گاچیلی فرانسه ،که  با حمایت  فدراسیون جهانی عکاسی، انجمن عکاسان امریکا و انجمن عکس های بدون مرز برگزار شد ، ۳ تن از عکاسان گروه خاکستری هر کدام با یک قطعه عکس موفق به حضور در این فستیوال جهانی شدند.

وحید قاسمی زرنوشه با عکسی با عنوان سوگواری ، رضا وهمی با عکسی با عنوان سهم من از زندگی ، روح الله محمودی با عکسی با عنوان حکم و مهدی ارسطویی از عکاسان راه یافته به این جشنواره هستند.


عکس : رضا وهمی