این جشنواره زیر نظر انجمن عکاسی آمریکا PSA و اتحادیه بین المللی عکاسان UPI برگزار شده و تحت حمایت فدراسیون جهانی هنر عکاسی FIAP است.

حضور مقتدرانه عکاسان فوکوس تیم در جشنواره بین المللی عکاسی قبرس.

این حشنواره بزرگ با شرکت بی نظیر عکاسان بیش از 125 کشور دنیا در دو بخش تجربی و فوتو ژورنالیست برگزار می شود.

در بخش تجربی از بین 2646 اثر ارسالی 622 اثر توسط داوران مجوز ورود به بخش نهایی راه گرفتند ، سهم ایران با ارسال 125 عکس ، پذیرش 58 اثر بوده است.

در بخش معتبر فوتوژورنالیست در مجموعه از بین 2394 اثر ارسال از کل دنیا در مجموع داوارن 677 اثر را قابل ارائه به بخش نهایی دانستند.

ایران در این بخش با ارسال 165عکس با پذیرش 75 اثر حضور شایسته ای را به ثبت رسانده اند .

عکاسان ایرانی راه یافته در این جشنواره عبارتند از:

در بخش تجربی:

نفر اول, مسعود بهروان با 2 عکس و کسب مدال طلای فیاپ و جایزه نقدی450 یورویی برای عکس ( (parvaz

و همینطور حضور احمد خطیری با 3 عکس ، احمد سامعی با 1 عکس ، علی رضا با 1 عکس ، علی سامعی با 4 عکس ، علیرضا عزتی با 3 عکس ، امیر احمدی با 2 عکس ، برنا میر احمدیان با 1 عس ، فرشید صفاری با 4 عکس ، علامرضا مسعودی با 3 عکس ، حمید بازرگانی با 3عکس ، حمیرا یاسری با 3 عکس ، کاوه بغدادچی با 3 عکس ، مهدی مصباحی با 1 عکس ، مهدی امیری با 1 عکس ، مهدی اصباحی با 1 عکس ، مجید شقای فر با 2 عکس ، منصوره معصومی با 1 عکس ، مهدی منتظری با 2 عکس ، محسن رضایی با 3 عکس ، محسن سعادت با 2عکس ، نادر فرید احمدیان با 2 عکس ، رضا گلچین با 1عکس ، سلیمه باباجان با 1 عکس و شهربانو(شیدا) بادلی با 2 عکس در این جشنواره بین المللی حضور داشتند .

در بخش فتو ژورنالیسم :
احمد خطیری با دو اثر وکسب روبان افتخار FIAP و مدال طلای UPI برای عکس "alone"

و رضا وهمی با راهیابی دو اثر وکسب روبان افتخار FIAP و مدال طلای ISF برای عکس"man"

همینطور حضور علی رضا با 2عکس ، علی سامعی با 3 عکس ، امین نظری با 3 اثر ، داود اکبرزاده با 3 عکس ، علامرضا مسعودی با 2عکس ، حامد صدقی با 2 عکس ، حمید رضا بازرگانی با 3 عکس ، حمیرا یاسری با 2 غکس ، حسین ساکی با 1 عکس ، کاوه بعدادچی با 4 عکس ، لیلا پازوکی با 2 عکس ، مهدی رضوی با 1 عکس ، حمید شاقری مقدم با 3 عکس ، منصور معضومی با 3عکس ، مسعود بهروان با 3عکس ، محمد پلچین با 3 عکس ، محمد توکلی با 3 عکس ، محسن رضایی با 2 عکس ، محسن سعادت با 2 عکس ، ناصر فرید احمدیان با 3 عکس، امید بارانی با 1 عکس ، امید امیدواری با 4 عکس ، رضا جکیمی با 1 عکس ، سلیمه بابا کلام با 1 عکس ، شهربانو(شیدا) بادلی با 2 عکس و شرمین نصیری با 3 عکس

در مجموعه 5040 اثر در این دو بخش از 125کشور دنیا به این جشنوار بین المللی ارسال گردید که 1299 اثر به مرجله نهایی راه پیدا کرده است

عکاسان ایرانی با ارسال 290 اثر در این دو بخش با 133 اثر راه یافته به جشنواره و کسب 3مدال طلای با ارزش FIAP , ISF,UPI و دو روبان (لوح افتخار FIAP توسط احمد خطیری ، رضا وهمی و مسعود بهروان با اقتدار کامل قدرت عکاسی عکاسان ایرانی را به رخ جهانیان کشیدند . عکاسان صاحب مدال و روبان افتخار و اکثر عکاسان شرکت کننده در این جشنواره عضو کلوپ عکس فوکوس تیم هستند که نمایندگی فیاپ در ایران نیز به عهده این کلوپ می باشد.

تمامی عکاسان شرکت کننده در این عرضه بین المللی بدون هیچ کمک از نهاد و سازمان دولتی و خصوصی فقط با هزینه شخصی خویش مبادرت به کسب افتخار در این عرصه مهم و بین المللی برای ایران شدند که باعث افتخار جامعه هنری و بویژه عکاسی ایران است و جای بسی تامل و سئوال را به ذهن متبادر می کند که آبا با اختصاص اندکی هزینه و حمایت درصدی کوچک از میلیاردها میلیارد هزینه ای که در حوزه ورزش و فرهنگ ایران می شود، به این هنرمندان (افتخار آفرینان ) و ثروت های غنی فرهنگی هنری کشور نمی توان بهره بردای بسیار مناسب تر از آنها نمود.!

عکس ها در لینک زیر قابل مشاهده است:

http://www.ggiodpc.com./