موفقیت عکاسان ایرانی در فستیوال تصاویر الکترونیکی

موفقیت عکاسان ایرانی در فستیوال تصاویر الکترونیکی

با برگزاری فستیوال تصاویر الکترونیکی تراپیکال ایمیج کشور آمریکا در ماه ژوئیه(تیرماه سال 1390) و اعلام نتایج ارزیابی و داوری این فستیوال در مردادماه جاری، اسامی راه یافتگان اعلام شد.

در میان اسامی اعلام شده، نام یازده عکاس جوانی که در دو بخش این رقابت موفق به راه یابی به بخش نمایشگاهی این فستیوال شدند، مشاهده شد.

در بخش خلاقه (Creative Section) داوود عزتی با دو قطعه فایل، زهرا حاجب با دو قطعه فایل، محسن حقیقت زاده، هاشم جوادزاده، محمدرضا معصومی، برنا میراحمدیان، پیام محمدی، مهدی منتظری و علی سامعی هر کدام با یک قطعه فایل به بخش نمایشگاهی این فستیوال راه یافتند.

همچنین در بخش آزاد (Open Section) که یکی از ده بخش برگزاری این مسابقه بود زهرا حاجب، سیروس لطیفیان، محمدرضا معصومی و هادی صمدی هر کدام به صورت مستقل با یک فایل موفق به حضور در این بخش شدند.

خبر : داوود عزتی

کاربر مهمان