مهدی رضوی موفق به دریافت مدال طلای فیاپ از جشنواره اوکراین شد.مهدی رضوی موفق به دریافت مدال طلای فیاپ از جشنواره در اکراین شد.

این جشنواره زیر نظر فدراسیون جهانی هنر عکاسی (فیاپ) برگزار شده و عکاسان در 3 بخش آزاد، طنز و فوتووورنالیسم به رقابت پرداختند. که
عکس رضوی در بخش فوتووورنالیسم شرکت داشت.

نمایشگاهی از عکس‌های منتخب در خردادماه و بطور همزمان در شش شهر اکراین برپا می‌شود.